יום ג', כב’ בסיון תשע”ט.

"משנכנס אדר מרבין בשמחה" מהי שמחה אמיתית? מציינים אנו היום את ר"ח אדר ו"משנכנס אדר מרבין בשמחה". כולנו שרים זאת, כולנו מדברים "שמחה", כולנו יודעים ומכירים את המילים,אך האם אנו מבינים את מהותה של השמחה האמיתית שחז"ל התכוונו אליה? נאמר בישעיהו ל"ה : ששון ושמחה ישיגו וגו' (ישעיהו לה) ובמגילת אסתר פרק ח' כתוב: "שמחה וששון ליהודים. המלבי"ם מסביר ש'ששון' הן הפעולות החיצוניות כמו השמחה הריקודים וכו'. מעשה ה"שמחה" – זו ההרגשה הפנימית. כאשר אדם שמח, טוב לו, הוא מאושר. חז"ל התפלפלו ביניהם, מה עדיף ולמה צריך לשאוף לששון או לשמחה?. בא ר' אבהו ואמר: האם אתם חושבים שיש ערך לששון או לשמחה? שתיהן מהוות מטרות בפני עצמן. וממילא צריך לשאול מי מהן עדיפה? בדומה אפשר להמשיל ןלשאול, "מה עדיף לאכול: לחם או בשר?" – אין כאן עדיפות! השאלה היא, בשביל מה? כך מטרתנו בעבודת ה', יש לקחת את ה"ששון" , לקחת את הגוף, להוציא אותו מהחיצוניות, ולהפוך אותו באמצעות ה"שמחה" הפנימית- האושר ,כלי לעבודת ה' ואז השכינה שורה מתוך שמחה, והשמחה היא של מצווה, ממילא מגיעים ל 'ושאבתם מים בששון'. בשמחת הפורים ומעשה הפורים נתקרב יותר לקב"ה וכך נדע ששילבנו כראוי בין הששון לשמחה. לחדוד הדברים כותב הרמב"ם: "כשאדם אוכל ושותה ושמח ברגל לא ימשך ביין ובשחוק ובקלות ראש ויאמר שכל מי שיוסיף בזה ירבה במצות שמחה, שהשכרות והשחוק הרבה וקלות הראש אינה שמחה אלא הוללות וסכלות ולא נצטוינו על ההוללות והסכלות אלא על השמחה שיש בה עבודת יוצר הכל שנאמר (דברים כ"ח) תחת אשר לא עבדת את ה' אלהיך בשמחה ובטוב לבב הא למדת שהעבודה בשמחה, ואי אפשר לעבוד את השם לא מתוך שחוק ולא מתוך קלות ראש ולא מתוך שכרות... וכשהוא אוכל ושותה חייב להאכיל (דברים ט"ז) לגר ליתום ולאלמנה עם שאר העניים האומללים, אבל מי שנועל דלתות חצרו ואוכל ושותה הוא ובניו ואשתו ואינו מאכיל ומשקה לעניים ולמרי נפש אין זו שמחת מצוה אלא שמחת כריסו, ועל אלו נאמר (הושע ט') זבחיהם כלחם אונים להם כל אוכליו יטמאו כי לחמם לנפשם, ושמחה כזו קלון היא להם שנאמר (מלאכי ב') וזריתי פרש על פניכם פרש חגיכם." מה זו השמחה? זה שאתה לוקח אחרים, ומשתף אותם. השמחה היא לראות את האחר, ולהשפיע עליו. כי לא ניתן להיות שמח כשאני חושב רק על עצמי. כך אתם, חברי קהילת "עמיטל", מורים הורים ותלמידים , בחרתם לציין את שמחת הפורים ממקום של חסד ונתינה, וממקום של יצירת שמחה לילדים שלא יזכו לחגוג את שמחת הפורים בבית ספרם, בקהילתם או במשפחתם. שוק פורים ושמחת פורים בסימן: ילדי "עמיטל" למען ילדי "רחשי לב". גאה בכולכם מאוד....מאוד... אשריי שזכיתי לעמוד בראש בית חינוך שכולו אהבה , חמלה וחסד חג פורים שמח ומלא ב"ששון" וב"שמחה" שלכם בהערכה ובאהבה רבה שמחה גיל מנהלת