יום ג', ט’ בתשרי תשע”ט.

עמיטל השבת יום כיפור.docx