יום ה', כט’ בתשרי תשע”ח.

עמיטל השבת יום כיפור.docx