יום ג', ט’ בתשרי תשע”ט.
תלמיד יקר, לפניך מצגת ובסיומה 7 שאלות. בהצלחה.

עבודתהכהןהגדול מצגת.ppt שאלות: 1.כמה קורבנות היו ביום כיפור ומהם? 2.היכן מזה הכהן הגדול את דם הפר? 3. באיזה שלב אסור לאף אדם להיות בבית המקדש? 4.היכן מזה את: דם הפר: דם השעיר: דפ הפר והשעיר יחדיו: 5. הסבר איש "עתי" 6. מהו המרחק שהלכו עם השעיר לעזאזל? 7. היכן שורפים את פר החטאת ואיל החטאת?