יום ש', י’ בתמוז תשע”ח.
נא לקרוא את הקומיקס ולא לעלות על השאלות

ספר שמואל פרקים א,ה.pdf