יום ג', ט’ בתשרי תשע”ט.

עמיטל - פרשת האזינו.pdf עמיטל - פרשת האזינו.docx