יום ה', כט’ בתשרי תשע”ח.

עמיטל - פרשת האזינו.pdf עמיטל - פרשת האזינו.docx