יום ד', כה’ בכסלו תשע”ח.

עמיטל - פרשת האזינו.pdf עמיטל - פרשת האזינו.docx