יום ש', י’ בתמוז תשע”ח.
עלון צבעוני

עמיטל - פרשת ניצבים וילך.pdf