יום ה', כט’ בתשרי תשע”ח.
עלון צבעוני

עמיטל - פרשת ניצבים וילך.pdf