יום ג', ט’ בתשרי תשע”ט.
עלון צבעוני

עמיטל - פרשת ניצבים וילך.pdf