יום ה', כט’ בתשרי תשע”ח.

תכנון חודש אלול -תשרי אלול תשרי תשעח (1).pdf