יום ג', ט’ בתשרי תשע”ט.

.1מהן שתי התורות שקבל משה רבינו בסיני? .2מה הקשר בין הגמרא למשנה? .3מהו "סדר" במשנה? כמה סדרים יש? .4במה עוסק סדר נזיקין? .5מהי מסכת? מה פירוש השם בבא מציעא? .6הסברו כל קטע בכותרת הבאה: 1.pptx