יום ה', כט’ בתשרי תשע”ח.
תלמיד יקר לפניך המצגת שאותה למדנו בשיעור גמרא.עיין במצגת וענה על השאלות.

שאלות: .1מהן שתי התורות שקבל משה רבינו בסיני? .2מהו "סדר" במשנה? כמה סדרים יש? .3מהי מסכת? כמה מסכתות יש בסדר זרעים וכמה בש"ס כולו? .4איך מכונים חכמי המשנה? .5מהו הספר שמפרש את המשנה ואיך מכונים החכמים שם? .6הסבירו כל קטע בכותרת הבאה: משימה מתוקשבת ראשונה.pptx