יום ה', כט’ בתשרי תשע”ח.

עמיטל - פרשת כי תבוא.pdf