יום ד', כה’ בכסלו תשע”ח.

עמיטל - פרשת כי תבוא.pdf