יום ה', כט’ בתשרי תשע”ח.

עמיטל חקת.pdf עמיטל חקת.docx