יום ה', כט’ בתשרי תשע”ח.

עמיטל השבת נשא.docx עמיטל השבת נשא.pdf