יום ג', ט’ בתשרי תשע”ט.

עמיטל השבת בהר בחוקותי.docx עמיטל השבת בהר בחוקותי.pdf