יום ה', כט’ בתשרי תשע”ח.

עמיטל השבת בהר בחוקותי.docx עמיטל השבת בהר בחוקותי.pdf