יום ש', י’ בתמוז תשע”ח.

עמיטל השבת אמור.pdf עמיטל השבת אמור.docx