יום ה', כט’ בתשרי תשע”ח.

עמיטל השבת אמור.pdf עמיטל השבת אמור.docx