יום ד', כה’ בכסלו תשע”ח.

עמיטל השבת אמור.pdf עמיטל השבת אמור.docx