יום ה', כט’ בתשרי תשע”ח.

עמיטל השבתתזריע מצורע.pdf עמיטל השבתתזריע מצורע.docx