יום ש', י’ בתמוז תשע”ח.

עמיטל השבתתזריע מצורע.pdf עמיטל השבתתזריע מצורע.docx