יום ד', כה’ בכסלו תשע”ח.

עמיטל השבתתזריע מצורע.pdf עמיטל השבתתזריע מצורע.docx