יום ג', ט’ בתשרי תשע”ט.

עמיטל השבתתזריע מצורע.pdf עמיטל השבתתזריע מצורע.docx