יום ש', ט’ באדר תשע”ח.

עמיטל השבתתזריע מצורע.pdf עמיטל השבתתזריע מצורע.docx