יום ג', ט’ בתשרי תשע”ט.
תלמידי היקרים, קראו את המצגת וענו על השאלות במחברת.

שאלות: 1. מדוע היינו מצפים שתפתח בכתוב "החודש הזה לכם"? 2. מהי תשובת רבי יצחק לשאלה מדוע החלה התורה בתיאור בריאת העולם?3. מהי החריגה המבנית שהביאה את רש"י לפירושו? 4. כיצד עונה עליה רש"י? 5. מהי תשובת רש"י לגבי החריגות בימים השני והשלישי? 6. כיצד ה' פייס את הלבנה?7. מה היה קורה לעולם אלמלא קיבלו בני ישראל את התורה? בראשית פרק א.pptx