יום ה', כט’ בתשרי תשע”ח.

עמיטל השבת ויקהל פקודי.docx עמיטל השבת ויקהל פקודי.pdf