יום ג', ט’ בתשרי תשע”ט.

עמיטל השבת ויקהל פקודי.docx עמיטל השבת ויקהל פקודי.pdf