יום ד', כה’ בכסלו תשע”ח.

עמיטל השבת תרומה.docx עמיטל השבת תרומה.pdf