יום ה', כט’ בתשרי תשע”ח.

עמיטל השבת תרומה.docx עמיטל השבת תרומה.pdf