יום ד', כה’ בכסלו תשע”ח.

עמיטל השבת משפטים.docx עמיטל השבת משפטים.pdf