יום ג', ט’ בתשרי תשע”ט.

עמיטל השבת משפטים.docx עמיטל השבת משפטים.pdf