יום ש', י’ בתמוז תשע”ח.

עמיטל השבת משפטים.docx עמיטל השבת משפטים.pdf