יום ב', ב’ בטבת תשע”ט.

עמיטל השבת משפטים.docx עמיטל השבת משפטים.pdf