יום ה', כט’ בתשרי תשע”ח.

עמיטל השבת משפטים.docx עמיטל השבת משפטים.pdf