יום ה', כט’ בתשרי תשע”ח.

עמיטל השבת יתרו.docx עמיטל השבת יתרו.pdf