יום ד', כה’ בכסלו תשע”ח.

עמיטל השבת יתרו.docx עמיטל השבת יתרו.pdf