יום ד', כה’ בכסלו תשע”ח.

עמיטל השבת בשלח.docx עמיטל השבת בשלח.pdf