יום ה', כט’ בתשרי תשע”ח.

עמיטל השבת בשלח.docx עמיטל השבת בשלח.pdf