יום ד', כה’ בכסלו תשע”ח.

עמיטל השבת בא.docx עמיטל השבת בא.pdf