יום ה', כט’ בתשרי תשע”ח.

עמיטל השבת בא.docx עמיטל השבת בא.pdf