יום ש', י’ בתמוז תשע”ח.

עמיטל השבת וארא.docx עמיטל השבת וארא.docx