יום ה', כט’ בתשרי תשע”ח.

עמיטל השבת וארא.docx עמיטל השבת וארא.docx