יום ד', כה’ בכסלו תשע”ח.

עמיטל השבת וארא.docx עמיטל השבת וארא.docx