יום ה', כט’ בתשרי תשע”ח.

עמיטל השבת שמות.docx עמיטל השבת שמות.pdf