יום ה', כט’ בתשרי תשע”ח.

עמיטל השבת ויחי.docx עמיטל השבת ויחי.pdf