יום ד', כה’ בכסלו תשע”ח.

עמיטל השבת ויחי.docx עמיטל השבת ויחי.pdf