יום ש', י’ בתמוז תשע”ח.

עמיטל השבת ויחי.docx עמיטל השבת ויחי.pdf