יום ש', ט’ באדר תשע”ח.
דפי משימות לחופשת חנוכה

ישתבח בחנוכה.docx