יום ש', י’ בתמוז תשע”ח.
דפי משימות לחופשת חנוכה

ישתבח בחנוכה.docx