יום ד', כה’ בכסלו תשע”ח.
דפי משימות לחופשת חנוכה

ישתבח בחנוכה.docx