יום ה', כט’ בתשרי תשע”ח.
דפי משימות לחופשת חנוכה

ישתבח בחנוכה.docx