יום ג', ט’ בתשרי תשע”ט.
דפי משימות לחופשת חנוכה

ישתבח בחנוכה.docx