יום ב', ב’ בטבת תשע”ט.

עמיטל השבת וישלח.docx עמיטל השבת וישלח.pdf