יום ד', טו’ באדר א' תשע”ט.

עמיטל השבת וישלח.docx עמיטל השבת וישלח.pdf