יום ש', י’ בתמוז תשע”ח.

עמיטל השבת וישלח.docx עמיטל השבת וישלח.pdf