יום ד', כה’ בכסלו תשע”ח.

עמיטל השבת וישלח.docx עמיטל השבת וישלח.pdf