יום ג', כב’ בסיון תשע”ט.

עמיטל השבת וישלח.docx עמיטל השבת וישלח.pdf