יום ה', כט’ בתשרי תשע”ח.

עמיטל השבת וישלח.docx עמיטל השבת וישלח.pdf