יום ג', ט’ בתשרי תשע”ט.

ב באלול תשע"ח 24.8.17 הורים יקרים! הנדון : הסעות תלמידים שנה"ל תשע"ח כל התלמידים חייבים בתשלום, למעט אלו העונים לקריטריון מרחק שנקבע ע"י משרד החינוך דהיינו : כיתות א' – ד' – מעל 2 ק"מ כיתות ה' – ו' – מעל 3 ק"מ בשנה"ל תשע"ח חברת אתרים תמשיך להסיע את תלמידי בית הספר. עלות הסעה שנתית היא – 950 ₪ (למי שלא עומד בקריטוריון) לבדיקת זכאות יש לשלוח מייל לביה"ס- amital.hg@gmail.com גביית התשלום בגין ההסעות תתבצע במזכירות ביה"ס עד לתאריך 1.9.17 ( כמות ההסעות תשלח בהתאם לתלמידים ששילמו) ניתן לשלם ב – 3 צ'קים לתאריכים: 10.9.15 , 10.10.15, 10.11.15 , שירשמו לפקודת עירית פתח תקווה . בקשות להנחות סוציאליות- על ההורים לפנות במכתב , בצירוף מסמכים המורים על קושי כלכלי (הנחה בארנונה , תלושי משכורת ,ביטוח לאומי , מכתב מעובדת סוציאלית וכד'). משפחה בה לומדים שני אחים ויותר , יוכלו לקבל הנחה של 10% על האח השני ומעלה על הסכום המלא . תלמיד שלא יהיה ברשותו כרטיס עלייה לאוטובוס לא יוכל לעלות להסעה ! בברכת שנת לימודים פורייה ובטוחה , אוריאן תדיר ס/מנהלת מחלקת היסעים בחינוך הרגיל