יום ג', ט’ בתשרי תשע”ט.

משחקים ולומדים.ppt אתר ובו תבניות למשחקי פאוור פוינט: https://sites.google.com/site/moremekuvan/home/pics-1