יום ג', ט’ בתשרי תשע”ט.
מצורף קובץ להורדה עם פרטי התקשרות, חזון בית הספר ומידע נוסף

מידעון אקדמי תשעה.pdf