יום ה', כט’ בתשרי תשע”ח.
מצורף קובץ להורדה עם פרטי התקשרות, חזון בית הספר ומידע נוסף

מידעון אקדמי תשעה.pdf